MenyDatalagring


Introduktion

Rätten till privatliv är en viktig mänsklig rättighet, en rättighet som vi på Ownit självklart alltid respekterar och är uppmärksamma på.

Som bredbandsleverantör får vi varje dag det stora förtroendet från våra kunder att behandla era personuppgifter och därför är det enormt viktigt för oss att vi gör det på rätt sätt, enligt alla gällande lagar och regler. Allt för att du som kund ska kunna känna dig fullständigt trygg med att just dina uppgifter enbart används till sådant som du själv har godkänt, varken mer eller mindre.

På Ownit prioriterar vi våra kunders säkerhet och personliga integritet väldigt högt och vi vill alltid vara så transparenta som möjligt med vårt arbete. Därför kan du på den här sidan läsa allt om vårt arbetsätt och våra rutiner kring datalagring och våra kunders integritet.

Den 25:e maj ...

...kommer den nya dataskyddsförordningen, GDPR - General Data Protection Regulation, träda i laga kraft. Den kommer då att ersätta PUL - den svenska Personuppgiftslagen, som tidigare varit den lagstiftning vi haft att följa gällande hantering av personuppgifter.

GDPR kommer att gälla i hela EU samt i Norge och har skapats dels för att samordna lagstiftningen och dels för att öka det personliga integritetsskyddet där individen har större möjligheter att påverka hur deras personuppgifter används. Lagen kommer alltså att öka din säkerhet och vi kommer bättre kunna skydda de uppgifter du anförtror åt oss som företag.

För att vi ska kunna säkerställa att du är du, det vill säga att den person som är registrerad kund hos oss är samma person som vi levererar tjänsten till, måste vi spara allmänna personuppgifter. Dessa behövs också för att vi ska kunna informera dig om förändringar och förbättringar av våra tjänster.

För att kunna felsöka eventuella problem som kan uppstå sparar vi IP-adress, MAC-adress, ARP- och DHCP-data. Dessa uppgifter lagras maximalt i 21 dagar innan de raderas.

Vi lagrar aldrig din information under längre tid än vad som är nödvändigt för att kunna leverera det du som kund avtalar med oss. När du inte längre är kund hos oss och vår relation är helt avslutad sparar vi inte heller några av dina uppgifter. Som kund har du alltså rätt att bli "bortglömd" vilket innebär att vi utan ditt samtycke inte har någon rätt att använda dina personuppgifter på något sätt i framtiden om du inte längre är aktiv kund hos oss. Gällande ARP-data och DHCP-data lagrar vi denna information under maximalt 21 dagar, beroende på vilket nät du som kund är del av. Om det är ett av våra egna nät lagras datan i 7 dagar - vilket endast är i felsökningssyfte så vi kan leverera en stabil och pålitlig tjänst.

Kortfattat "lånar" vi bara din information precis så länge som behövs.

Anledningen till att vi lagrar information är egentligen ganska enkel, vi gör det för att kunna leverera, underhålla och förbättra våra tjänster.

Skulle vi inte lagra någon information alls skulle det drabba både dig som kund och oss som leverantör. Vi skulle bland annat inte kunna felsöka och lösa några problem om sådana skulle uppstå, oavsett vad det handlar om. Saker vi med rätt information kan lösa på ett par minuter så som en felaktig adress eller en tjänst som inte fungerar som förväntat. Vi skulle kort sagt inte kunna leverera några tjänster överhuvudtaget utan den nödvändiga information som vi "lånar" från våra kunder under den tid vi har en relation med dem.GDPR Så funkar det

Inledning

Från och med den 25 maj 2018 kommer alltså den nya dataskyddsförordningen, GDPR träda i laga kraft här i Sverige men den kommer även att gälla i alla de länder som är medlemmar i EU.

Ett av de grundläggande syftena med denna nya lag är att bättre kunna skydda dig som privatperson, dina rättigheter, dina friheter och din rätt till privatliv. Detta ställer så klart större krav på oss som företag, vår kommunikation, våra system, våra medarbetare, ja kort sagt hela vår verksamhet.

För oss känns GDPR som ett naturligt steg i helt rätt riktning, den nya lagstiftningen är helt enkelt bättre anpassad till vårt digitala samhälle. Den ger dig som kund ett bättre skydd av din integritet och oss ett bättre sätt att arbeta med just personuppgifter och datalagring.

Vad är en personuppgift?

En kortfattad definition av vad en personuppgift faktiskt är skulle kunna vara "Alla typer av uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till en nu levande fysisk person". Det vill säga information som är specifik för just den personens fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Bland annat:

  • En persons namn
  • Personnummer
  • IP-adress
  • Personliga preferenser
  • Kreditupplysningsdata
  • Bredbandshastighet
  • En onlineidentifierare på webben

Det här innebär alltså att även om inte alla av de ovanstående uppgifterna var och en för sig kan identifiera en specifik person så kan en genom att kombinera dessa uppgifter se att informationen bara stämmer in på en enda person.

Vill du ha mer information? Då kan vi varmt rekommendera Datainspektionens sida, där kan du läsa allt och lite till om just GDPR. Surfa in på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen...

Med anledning av GDPR har de delar av Allmänna villkor som omfattar personuppgifter lagts in i vår Integritetspolicy, den kan du läsa här.

Rätt att göra invändningar

Som registrerad kund hos oss har du alltid Rätt att göra invändningar gällande hur vi behandlar dina uppgifter. Det handlar helt enkelt om att när du ger oss det stora förtroendet att behandla dina uppgifter för att kunna leverera din tjänst, ska du alltid kunna känna dig säker på att vi behandlar dina uppgifter enbart med den avsikt vi kommit överens om.

Så om du upplever att vi använder dina uppgifter på ett sätt som avviker från det vi avtalat är det din fulla rätt att kontakta oss med invändningar. Ett enkelt sätt för dig att invända är att använda kontaktformuläret du ser här nedan.

Vill du läsa mer om vår behandling av just personuppgifter är du varmt välkommen att göra det här.

Skicka invändning