Increased queue times. Läs mer

How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

TV

Svart bild eller ingen signal

INNAN DU STARTAR FELSÖKNINGEN

Börja med att kontrollera så att du inte är berörd av någon driftstörning. Detta gör du under fliken Driftstatus.

TV-STRÖM SAKNAS

Får du ett felmeddelande att TV-ström saknas innebär det troligtvis att din TV-box saknar internetanslutning. Se först till så att du har följt vår guide för inkoppling av TV-boxen innan du påbörjar felsökningen.

 1. Fungerar dina andra tjänster bra? Kan du inte nå internet via din router så kan inte heller TV-boxen det. I så fall bör du undersöka vad detta beror på först.
 2. Starta om både routern och TV-boxen genom att dra ur strömkablarna och vänta sedan i cirka 10 sekunder innan du kopplar in dem igen. Observera att det tar uppemot två minuter innan utrustningen har startat upp helt.
 3. Se över om TV-boxen är ansluten i rätt port på routern. Den ska vara inkopplad i ett av de gula uttagen markerade LAN 3 eller LAN 4. Dessa uttag är designerade för IPTV och är det inkopplat i något annat uttag så kommer det inte att fungera.
 4. Testa med en annan nätverkskabel mellan TV-boxen och routern. Glöm inte att koppla in den i rätt uttag!
 5. Använder du en WiFi-extender eller annan utrustning utöver det som medföljer i startpaketet? Testa i så fall att ansluta TV-boxen direkt i routern.
 6. Kontrollera även om det finns smuts som kan försämra kontakten i uttagen och kablaget. Gör i så fall rent genom att blåsa av.
INGEN SIGNAL

Detta felmeddelande tyder på att det inte finns en signal mellan TV-boxen och TV-apparaten. Anledningen är ofta att utrustningen inte är korrekt inkopplad eller att man har valt fel källa på sin TV. Se därför först till så att all utrustning är igång som de ska innan du påbörjar följande felsökning.

 1. Börja med att kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt ansluten i både TV-boxen och TV-apparaten.
 2. Kolla sedan så att du är inne på rätt källa på din TV. Har du TV-boxen ansluten till ingång HDMI2 på din TV men källan är inställd på Ext1 så får TV-apparaten ingen signal. Leta upp en av följande knappar på fjärrkontrollen för att byta till rätt källa.
 3. Är det korrekt inställt så kan du istället testa att koppla in HDMI-kabeln i en annan videoutgång bakpå din TV. Glöm inte att byta källa!
 4. Kvarstår problemet så kan du även testa en annan HDMI-kabel.
 5. Se slutligen över om det finns smuts i uttagen och kablaget vilket kan försämra kontakten. Gör i så fall rent genom att blåsa av.