Vad innebär IPv6?

IPv6 utvecklades på grund av att antalet möjliga adresser i IPv4 inte är tillräckligt. IPv4 har med sin 32-bitars adresslängd, drygt 4 miljarder möjliga adresser. Detta räcker inte till en adress till varje invånare på jorden och utrustning som kan önskas kopplas in på Internet. IPv6 löser detta genom att använda 128 bitar långa adresser istället.

Detta ger en teoretisk möjlighet för 3,4 x 10^38 adresser. För att göra det mer överskådligt, 6,7 x 10^17 adresser per kvadratmillimeter på jordens yta eller sammanlagt exakt: 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 adresser, nästan 340,3 sextiljoner!


Införande av IPv6

Ownit har de senaste åren infört IPv6 i olika delar av våra system och nätverk. Även om det fortfarande finns vissa mindre system som fortfarande inte har stöd för IPv6, har det mesta i vårt nät nu konfigurerats till att fungera både med IPv4 och IPv6. Till höger på sidan kan du se ett urval av de system vi har aktiverat IPv6 på.

Företag

Ownit levererar idag IPv6 till företag utan extra kostnad. Faktum är att vi inkluderar IPv6 adresser till alla företagskunder som är intresserade. Om du är företagskund och vill ha mer information om vad för IP-adresser som tillhör din anslutning så kan du kontakta oss på b2bsupport@ownit.se.

Privat

För privatkunder håller vi just nu på att testa lite olika alternativ för hur IPv6-tilldelningen kan ske.


Vilka tjänster har IPv6?

DNS-tjänster

Samtliga DNS-servrar svarar på namnuppslag över IPv6. Det betyder att de servrar som hanterar översättningen mellan IP-adresser och domännamn även kan nås över IPv6. Vi har även lagt in ett så kallat v6-glue i vissa domäner som möjliggör för IPv6-only klienter att använda våra servrar.

Webb-tjänster

Samtliga webb-servrar, inklusive vår webmail, fungerar utmärkt över IPv6!

Backbone

Samtliga backbone-routrar i nätet hanterar trafik över IPv6, både internt och externt. Det är en förutsättning för att kunna leverera IPv6 baserade tjänster till våra kunder. Vi har haft IPv6 stöd i vårt backbone sedan 2007.