Meny
Vi har besvarat 21 samtal senaste 60 minuterna Kötid just nu: 5 sekunder

KundserviceByt kanaler

Kanallistor hittar du under Menu – Inställningar – Kanallistor

Välj vilken kanallista som ska editeras – Tryck sedan "OK" på fjärrkontrollen.

De kanaler som inkluderas kommer att utgöra den nya/editerade listan.

  1. Markera kanalen som ska flyttas från "Inkluderade kanaler"/"Uteslutna kanaler" till "Inkluderade kanaler"/"Uteslutna kanaler" och tryck "OK" på fjärrkontrollen.
  2. Tryck därefter vänster om det ska från "Uteslutna kanaler" till "Inkluderade kanaler" och höger om det ska från "Inkluderade kanaler" till "Uteslutna kanaler".
  3. När kanalen är flyttad: Tryck "OK" på fjärrkontrollen.

När ändring har gjorts kommer "Använd kanallistan" ändras till "Spara och använd kanallista".


Byt kanalplatser

Önskar du byta plats på kanalen i listan gör du på följande vis;

  1. Markera den kanal som ska flyttas upp/ner i listan och tryck på OK.
  2. Använd därefter pil upp/ner för byta kanalens position i listan.
  3. När kanalen är flyttad till rätt position trycker du "OK" på fjärrkontrollen för att spara.

När ändring har gjorts kommer "Använd kanallistan" ändras till "Spara och använd kanallista".


Till toppen

Ställ din fråga till oss här