Ownit har för Femte Året i Rad Sveriges Nöjdaste Kunder

Ownit har för Femte Året i Rad Sveriges Nöjdaste Kunder

Ownit levererar internet till över 130.000 kunder i eget och öppna nät över hela Sverige. Vi har nu nöjet att meddela att vi även detta år mottar utmärkelsen "Sveriges Nöjdaste Bredbandskunder" från SKI - Svenskt Kvalitetsindex. Ownit fick i år 72 poäng vilket kan jämföras med övriga branschens genomsnitt på 66.

Ownit har en strategi som bygger på att samtliga medarbetare har som yttersta mål att ge användarna den bästa upplevelsen. Arbetet sker inom tre huvudsakliga områden: att förbättra själva nätet, Ownits tjänster och företagets kundkontakter.

"Helst ska man aldrig behöva kontakta oss, men om man ändå behöver det ska vi vara det enklaste företaget att få tag på", säger Stefan Nyberg - Head of Ownit.

2018-10-29

Viljan att hela tiden bli bättre är nyckeln

Ownit är den enda bredbandsleverantören i Sverige som har kundtjänst öppen alla dagar på året. Enligt SKI har Ownits kunder minst anledning att klaga och rankar samtidigt företagets service högst. Under 2018 har genomsnittliga kötiden till Ownits kundservice legat på drygt 1 minut och kunder möts alltid direkt av en medarbetare, utan att behöva göra några knappval. Om Ownit får ett samtal där kundens betyg är lägre än 7 av 10, följs detta upp noga för att förstå vad som kan förbättras.

"Det är en stor uppgift för en organisation som vår, men det hjälper oss fokusera på rätt saker."

"Att vi för femte året vinner bygger givetvis på ett driv att vara det bästa vi kan. Om jag tittar i vårt system så hittar jag 422 interna förbättringsförslag för att göra vår leverans ännu vassare. Det här är inget som några konkurrenter kan kopiera – det sitter i vårt företags kultur. Våra medarbetare vill hela tiden förbättra – och har kunskapen att hitta lösningarna. Och det arbetet avstannar aldrig, även om vi sedan länge haft en bra position."

Bakgrunden till nöjda kunder är givetvis att Ownit kontinuerligt investerar i ett stabilt och snabbt nät. Ett prioriterat område är bra övervakning av nätet för att tidigt se var det kan uppstå flaskhalsar.

"Vi vill vara i förhand och tidigt se var vi bör uppdatera vår kapacitet. Vi prioriterar också säkerhet – både genom att bygga parallell kapacitet och ha ordentliga säkerhetssystem", säger Stefan Nyberg.

Om undersökningen

Intervjuerna har genomförts via telefon under perioden augusti-september 2018 av PFM Research. Personer i åldern 18 – 79 år som är bosatta i Sverige samt företag i Sverige med minst en anställd ingår i urvalet. Urvalet är taget från PAR Konsument och PARAD. Frågeformuläret innehåller ett 40-tal frågor som generellt besvaras på en 1-10 skala där 1 betyder missnöjd/instämmer inte och 10 betyder mycket nöjd/instämmer helt. En intervju tar i genomsnitt 12 minuter.

Grafen till höger beskriver vårt NKI-resultat (Nöjd Kundindex) kontra snitt-resultatet hos övriga operatörer inom samma kategori i år. Den fullständiga undersökningen finns publicerad på SKI:s hemsida, http://www.kvalitetsindex.se/branschstudier/telekom/.

Om Ownit

Ownit Broadband levererar bredbandsanslutningar till bostadsrättsföreningar, privatpersoner och företag. Vi ser fiber som det självklara alternativet och det bästa sättet att möjliggöra snabba och driftsäkra bredbands- och TV-tjänster. Hos Ownit står du som kund i centrum genom flexibla och enkla lösningar. Därför har vi tagit bort alla onödiga knappval samt att vi lagt ut våra kötider i realtid via ownit.se.

Ownit grundades 2004 och ingår sedan 2011 i Telenor-koncernen. Detta gör att kunderna erbjuds det bästa av två världar - flexibiliteten och tillgängligheten som ett mindre bolag kan erbjuda, kombinerat med ett av Sveriges mest utbyggda och stabila fibercore-nät.

SKI-graph_v2.png