Bredband i
öppna fibernät
och stadsnät.

Om du kan välja mellan ett flertal leverantörer i din fastighet är du antagligen ansluten till ett så kallat öppet fibernät. Vi levererar våra tjänster i de flesta svenska fibernäten och nedan har vi listat de största. För att ta reda på om vi kan leverera till dig kan du prova att söka på din adress!Din anslutningsresa från början till uppkoppling

Din anslutningsresa från början till uppkoppling

Nätägare

Nätägaren är ansvarig för att gräva och installera fiber i ditt hem. De äger själva fibernätet och ser till att den fysiska infrastrukturen är på plats.

Kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatören driver och underhåller nätet. I vissa fall är nätägaren och kommunikationsoperatören samma företag, till exempel Telia eller Global Connect. I andra fall kan de vara olika, som när Svenska Bostäder äger nätet men låter Zitius driva det.

Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantören, som exempelvis Ownit, använder nätet för att leverera sina tjänster till slutkunden. De samarbetar med kommunikationsoperatören för att säkerställa att tjänsterna når fram på ett tillförlitligt sätt.

Slutkund

Som slutkund är du den sista länken i kedjan. Du får tillgång till bredbandstjänsterna genom fibernätet som nätägaren installerat, kommunikationsoperatören driver och tjänsteleverantören levererar. Alla dessa aktörer samarbetar för att du ska få en stabil och snabb internetuppkoppling.