Lär känna oss på Ownit.

Här får du möta några av alla oss som jobbar på Ownit. Välkommen backstage!

therese-lär-känna-oss.png

Therése utvecklar våra tjänster...

...och har som en av våra produktägare ett stort ansvar för utvecklingen av Ownit, både internt och externt. Här prioriteras och utvärderas utvecklingsförslag som kommer in från såväl kunder som medarbetare.

"Det är lätt att anta att man som kund inte kan påverka något i hur företaget jobbar och fungerar, men hos oss kan man verkligen det. Vi har just nu flera projekt igång och har det senaste året arbetat hårt med lanseringen av vår nya mediabox. Det är jättekul att få jobba med det våra användare faktiskt känner behöver utvecklas."

Kevin svarar på dina frågor...

...och har tillsammans med sitt team den primära kontakten med våra användare. Det är ett kontinuerligt projekt att förbättra oss själva, inte minst eftersom vi växer så det knakar och måste se till att vår leverans är i fas.

"Det är väldigt stimulerande jobb, att bemöta kunderna och hitta ett samspel. Våra kunder får även möjlighet att lämna feedback efter avslutad kontakt med oss. Samtliga svar under 7/10 som mottages följs upp, vilket vi gör för att kvalitetssäkra våra tjänster och kundservice. Det är väldigt givande att få ta del av den informationen."

kevin_support.png
sören-lär-känna-oss-mirrored-webb.png

Sören löser de knepigaste problemen...

...vilket innefattar det fåtal ärenden som inte kan avhjälpas direkt via kundservice. Ibland kan det vara problem längre ut på linan, eller något annat som kräver vidare undersökning. Ärendet eskaleras då till Sörens team, vilket är vår så kallade second line-avdelning.

"Mitt team är överlag otroligt starkt. Alla ärenden löses, men de mest utmanande är när vi fysiskt måste skicka ut en tekniker för hembesök som avhjälper problemet på plats. Även om hanteringstiden är väldigt låg jämfört med konkurrenternas är det väldigt känsligt just eftersom vår tjänsteleverans är så pass viktig för våra användare. En eller två dagar kan kännas som flera veckor av avskärmning mot omvärlden."