Fri tillgång till nyhetssändningar.

Givet Rysslands oacceptabla attack mot Ukraina vill vi understryka vikten av att ha tillgång till oberoende fakta och omvärldsbevakning. Därför får du med ett TV-paket hos oss fri tillgång till följande nyhetskanaler:

  • BBC World News
  • Sky News
  • CNN

Detta gäller tills vidare.

Vikten av källkritik.

I samband med allt som pågår runt om i världen just nu är det desto viktigare att vara källkritisk. Försök att ha detta i åtanke när du stöter på information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
  • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet Verkar informationen vara "för bra för att vara sann" så är den oftast det
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande ståndpunkt för att undvika att du endast letar efter info som förstärker din nuvarande åsikt

Läs mer om källkritik på MSB:s hemsida