How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Telephony

Vad behöver jag tänka på vid en portering?

Du som har telefoni hos en annan operatör idag kan portera över ditt nummer till Ownit.

  • Det måste vara samma personnummer registrerat hos din nuvarande operatör som hos oss.
  • En portering tar 3 veckor att genomföra.
  • Telefonnumret måste vara aktivt hos din andra operatör under porteringstillfället, annars kommer porteringen inte att slutföras. Du behöver alltså inte säga upp numret hos din gamla operatör först.
  • Har du bindningstid hos din gamla leverantör kan vi tyvärr inte ta över denna.
  • Du behöver ha en router från Ownit för att kunna ha telefoni via oss.

Har du nyligen porterat över ditt nummer till Ownit och undrar hur du kommer igång? 

Här hittar du vår Kom igång-guide.