Driftstörning Stockholm. Läs mer

Hur kan vi stå till tjänst?

Vi har guider som täcker det mesta av det du behöver hjälp med.

Guider Kontakta oss Driftstatus
1
05 feb., 09:57

Driftstörning e-fakturor: Pågående

05 feb., 17:24 Uppdaterad

Vi har identifierat felkällan samt identifierat alla påverkade kunder och kommer kontakta dessa. Som tidigare nämnt, enbart en av dessa fakturor behöver läggas för betalning. Om du redan betalt båda dessa fakturor kommer det överbetalda beloppet automatiskt läggas mot din nästkommande faktura.

05 feb., 09:57

Vi har under dagen bekräftat att flertalet av våra kunder fått dubbla e-fakturor skickade till sig. Fakturorna har samma OCR och enbart en behöver läggas för betalning. Vi felsöker för närvarande för att hitta orsaken och kommer med ny information så fort vi har den.

2
19 feb., 17:47

Feladresserade brev: Pågående

Vi har nyligen skickat ut brev baserat på ett felaktigt underlag till ett antal av våra kunder. Dessa brev kommer feladresserade, men innehållet i breven är korrekta. Vi undersöker vad som skett.

3
26 feb., 08:51

Driftstörning Stockholm: Pågående

Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar ett antal kunder i Stockholm. Felsökning pågår.