Planned work Malmö. Läs mer

How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Invoices

Kan jag ändra min fakturafrekvens?

Din första faktura innefattar oftast flera månader för att komma i fas med faktureringen. Följande fakturor kommer per automatik att övergå till månadsfakturering.

Är du istället intresserad av kvartalsfakturering så erbjuder vi även detta, det enda du behöver göra är att kontakta kundtjänst och meddela att detta är din önskade fakturafrekvens.

Notera att vi förskottsfakturerar, redan mottagna fakturor behöver alltså betalas som de är utställda och förändringen kommer att träda i kraft efter detta.