How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Invoices

Varför är min första faktura på ett större belopp?

Om du beställer i mitten av en månad kommer din första faktura att ha ett högre belopp då vi förskottsfakturerar. Din första faktura kommer då att gälla för de dagar som är kvar på nuvarande månad, hela nästkommande månadsperiod samt den månad som infaller efter.

På samma vis kommer en första faktura till månadsskiftet gälla för den månad som då startar, samt för månaden efter.

Du betalar alltså för mer än en månad på dessa fakturor, och därför är beloppet högre.

Efter denna första faktura kommer du enbart bli debiterad för en månad i taget.

Har min kampanj verkligen dragits?

På fakturan listas först ordinarie belopp för de perioder som fakturan gäller, under detta så listas kampanjraderna som då dras mot samma perioder som faktureringsraderna i fältet ovan.

Se exempelfaktura här nedan.