How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

TV

Parkoppla ny fjärrkontroll

  1. Starta TV-boxen och din TV och håll sedan in OK och den blåa knappen på fjärrkontrollen samtidigt.
  2. Knappa sedan in den fyrsiffriga koden i den ordning som den visas på din TV.
  3. Klart!

Gör om parning

  1. Se till att TV:n är på. Starta om TV-boxen och håll nere POWER-knappen på själva boxen.
  2. Parkopplingsmenyn bör komma upp igen. Gör då om parkopplingen enligt ovan.