How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

TV

Svart bild eller ingen signal

INNAN DU STARTAR FELSÖKNINGEN

Börja med att kontrollera så att du inte är berörd av någon driftstörning. Detta gör du under fliken Driftstatus.

INGEN SIGNAL

Detta felmeddelande tyder på att det inte finns en signal mellan TV-boxen och TV-apparaten. Anledningen är ofta att utrustningen inte är korrekt inkopplad eller att man har valt fel källa på sin TV. Se därför först till så att all utrustning är igång som de ska innan du påbörjar följande felsökning.

  1. Börja med att kontrollera att HDMI-kabeln är korrekt ansluten i både TV-boxen och TV-apparaten.
  2. Kolla sedan så att du är inne på rätt källa på din TV. Har du TV-boxen ansluten till ingång HDMI2 på din TV men källan är inställd på Ext1 så får TV-apparaten ingen signal. Leta upp en av följande knappar på fjärrkontrollen för att byta till rätt källa.
  3. Är det korrekt inställt så kan du istället testa att koppla in HDMI-kabeln i en annan videoutgång bakpå din TV. Glöm inte att byta källa!
  4. Kvarstår problemet så kan du även testa en annan HDMI-kabel.
  5. Se slutligen över om det finns smuts i uttagen och kablaget vilket kan försämra kontakten. Gör i så fall rent genom att blåsa av.