Service disruption - Malmö. Läs mer

How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Broadband

ATT ANSLUTA MED KABEL MED MAC OS 10.7 Lion


Klicka på Äpplet längst upp till vänster

Klicka sen på "Systeminställningar".

  3a412b02c247dcde21560e32804c22ba.png

  Klicka på "Nätverk".

  2e46c99cce9347f30ce6656260e06fef.png

  Välj vilken typ av konfiguration du vill göra:


  Dynamiskt tilldelad IP-adress (DHCP):

  1. Välj "Ethernet" i menyn till vänster
  2. Under "Konfigurera IPv4" väljer du "Med DHCP"
  3. Klicka på "Utför"
  4. Färdigt!

  style=“text-align: center;“>

  74851f7808daef3331100dfc43e92f8b.png

  Statiskt tilldelad IP-adress:

  1. Välj "Ethernet" i menyn till vänster
  2. Under "Konfigurera IPv4" väljer du "Manuellt"
  3. Fyll i de användaruppgifter du har på ditt välkomstbrev. Notera att du skriver in din "Standard-Gateway"-adress i det fält som heter "Router"!
  4. Klicka sedan på "Avancerat"
  176c5517e6bf461281acbd178d1c17c7.png
  1. Tryck på plus-tecknet i nedra vänstra hörnet
  2. Lägg först till DNS-adressen "84.246.88.10" och sedan "84.246.88.20"
  3. Klicka på "OK"
  4. Klicka på "Utför" i nästa fönster
  5. Färdigt!
  8d32bc5a84fd0d41d9852e380b9c23f8.png

  Hjälp! Jag vet inte vad jag ska välja!
  Har du på ditt välkomstbrev fått dina IP-uppgifter i denna form...:

  IP-adress:
  Nätmask:
  Standard-Gateway:
  Primär DNS:
  Alternativ DNS:

  ... så ska du välja Statiskt tilldelad IP-adress.

  Har du däremot endast erhållit uppgifter i denna form...:
  Kundnummer:
  Lösenord:

  ... så ska du välja Dynamiskt tilldelad IP-adress (DHCP)