Service outage - Stockholm. Läs mer

How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Broadband

Felanmälan av bredband

Vid kontakt med oss kommer vi att efterfråga följande uppgifter för att kunna gå vidare med en felanmälan, det är därför bra om du har dessa redo vid första kontakt med oss för att minska hanteringstiden av ditt ärende.

Uppgifter som underlättar felsökningen för oss

 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Adress 
 • IP-adress
 • MAC-adress på din router
 • Vilka lampor som lyser på routern

Du får även gärna testa nedan åtgärder redan innan kontakt med oss för att göra det enklare för våra tekniker att identifiera felkällan. Du kan annars behöva testa dessa under samtal och det är då viktigt att du är på plats när du ringer.

Åtgärder som löser de vanligaste problemen

 • Omstart av routern
 • Kontroll av kablar
 • Test av annan kabel
 • Fabriksåterställning av routern
 • Test av annan utrustning 
 • Gör routern strömlös i tio sekunder
 • Känn efter så alla kablar sitter
 • Testa en ny, hel kabel
 • Hur fabriksåterställer jag min router?
 • Testa en annan router eller dator i uttaget för att utesluta denna som felkälla