How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Broadband

Hur fabriksåterställer jag min router?

Hur fabriksåterställer jag min router?

Medan routern är påslagen sticker du in ett gem eller en tandpetare i det lilla hålet märkt Reset. Notera att alla inställningar du ändrat i din router kommer återgå till dem routern hade när den levererades. Du märker som regel när fabriksåterställningen har startat genom att dioderna börjar blinka, detta varierar dock beroende på tillverkare och modell.