How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Subscription

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en ny eller uppgraderad tjänst är vanligtvis en månad från det datum som du först har kontaktat oss. Har du däremot en tjänst som ingår i ett kostnadsfritt och kollektivt avtal via fiber så är det vanligtvis ingen uppsägningstid. 

Observera att uppsägningstiden för avtal som har tecknats före den första maj år 2014 är en kalendermånad. Detta innebär att avtalet upphör att gälla först efter att nästkommande månad har löpt ut. Du är betalningsskyldig för hela denna period.

Är du osäker på om du har en avtalad uppsägningstid finner du mer information på Mina Sidor under flikarna bredband, tv och telefoni.