How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Subscription

För dig som köpt din router

Om du har köpt din router från oss så behöver du inte skicka tillbaka den efter det att abonnemanget avslutats, den är din och kommer att fungera på annan adress, oavsett om adressen är vår eller tillhör ett annat nät.

För dig med en router från föreningen

Är routern du har inköpt av föreningen räknas denna som tillhörande lägenheten, och ska därför lämnas kvar vid eventuell flytt.

Likaså om routern är fastmonterad i väggen, eftersom detta generellt sett innebär att det du då har är en fiberrouter med fiber direkt inkommande. Moteras en fiberrouter ner kan det innebära skada på fibern långt utanför lägenheten. Är du osäker på vad det är som gäller för just din adress är du varmt välkommen att kontakta kundtjänst.