How can we be of assistance?

Our guides cover most inquiries.

Guides Contact us Service status

Subscription

Kan jag säga upp trots bidniningstid?

Du har alltid rätt att säga upp dina tjänster, dock är du betalningsskyldig för den period som du har bundit upp dig.
Detta innebär att vi vid avslut av tjänst med bindningstid kommer att skicka dig en slutfaktura för den tid som är kvar av din bindningstid.

Ska du flytta från den adress tjänsten gäller så kan vi i vissa fall erbjuda dig en medflytt av tjänsten, i annat fall när detta inte går så rekommenderar vi dig att göra en överlåtelse av tjänsten till den nya boenden på adressen.

En överlåtelse är godkänd först när vi har mottagit den signerad från båda parter, samt bekräftat till er att överlåtelsen är genomförd.

I samband med genomfördaprisjusteringar eller övriga ändringar av ditt abonnemang från Ownits ände har du rätt att häva ditt avtal och eventuell bindningstid hos oss.